Govorilne ure

zimski semester: torek, 17.15-18.00 v 435
letni semester: torek, 18.00-18.45 v 435

Kabinet

435

Oddelek za filozofijo

prof. dr. Borut Ošlaj

red. prof. dr. Borut Ošlaj

ŽIVLJENJEPIS

Rojen 2. 5. 1964 v Murski Soboti. Mladost preživel v Lendavi, kjer je obiskoval dvojezično osnovno šolo. Maturiral leta 1979 na splošni gimnaziji v Murski Soboti. Na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomiral (B) 17. 9. 1987, na Oddelku za filozofijo (A) iste fakultete pa 5. 4. 1989. Za diplomsko nalogo z naslovom Ens metaphysicum – Nietzsche in metafizika je 8. Februarja 1990 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magisterij na temo Religija in filozofija filozofije je zagovarjal 29. 6. 1992. Doktorsko tezo z naslovom Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije / s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma je obranil 27. 12. 1994 – vse na Oddelku za filozofijo Filozofske fakulteti Univerze v Ljubljani (mentor red. prof. dr. Vojan Rus). V naziv docenta za filozofsko antropologijo je bil izvoljen 19. 4. 1996, v naziv izredni profesor za področje filozofske antropologije 10. 11. 2004, v naziv redni profesor za filozofijo pa 27. 1. 2015.

Leta 1994 je bil v okviru samostojnega znanstvenega projekta »Diaforična etika narave« na dvomesečnem strokovnem izpopolnjevanju v Münchnu pri prof. Wilhelmu Vossenkuhlu (štipendija DAAD). 28. Oktobra 1996 je bil sprejet v redno delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot dobitnik 'Humboldtove štipendije' je v študijskem letu 2001/2002 opravljal znanstveno raziskovalno in pedagoško delo v Berlinu (Freie Universität) pri prof. Dietrichu Böhlerju. Od leta 2001 do 2004 je sodeloval pri raziskovalnem projektu »Metafizika in antropologija etike«. V svojem delu raziskav, ki so pokrivale antropološke probleme etike, je skozi obsežno kritiko simbolnih form postavil novo teorijo integrativne etike, ki temelji na etični dekonstrukciji simbolnega in vase vključuje tako etična razmerja do sočloveka in družbe kot tudi do celote narave. Leta 2007 je imel vabljeno predavanje na Dunajski univerzi; istega leta je kot gostujoči profesor predaval na mednarodni podiplomski poletni šoli »Integrative Bioethik« na Malem Lošinju. Leta 2009 je v okviru DAAD štipendije opravljal 3-mesečno znanstveno delo na univerzi Eichstätt-Ingolstadt (Projekt: Integrative Bioethik). Leta 2012 je predaval na podiplomski poletni šoli »Bioethik im Kontext« v Berlinu. V tem času sodeloval tudi pri pri mednarodnem projektu Grundlegung der integrativen Bioethik (Univerza Zagreb).

Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani je nosilec predmetov Etika, Sodobni problemi etike, Filozofija religije, Antropologija simbolnih form; pred tem več let tudi Filozofska antropologija ter Religije in svetovni etos. Z izbirnim predmetom Filozofska etika narave sodeluje na drugostopenjskem študijskem programu Biotehniške fakultete (Ljubljana). V okviru univerzitetnega podiplomskega študiju iz Varstva okolja je bil nosilec izbirnega predmeta Etika narave. Predaval je tudi na drugih oddelkih Filozofske fakultete (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko) in na FDV.

Področje njegovega raziskovanja obsega etiko, bioetiko, etiko narave, filozofsko antropologijo, filozofijo kulture in filozofijo religije.

Strokovna dejavnost in vodstvene funkcije:

 • Član mednarodnih filozofskih društev »Hans Jonas-Zentrum« (Berlin), »System der Philosophie« (Dunaj), Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Bruselj).
 • Od leta 2006 do leta 2008 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva.
 • Član uredništva (Editorial Board) revije Filozofska istraživanja (Zagreb).
 • Dolga leta je bil predsednik izdajateljskega sveta revije Anthropos.
 • Član državne komisije za medicinsko etiko in njen podpredsednik.
 • Soustanovitelj gibanja svetovni etos Slovenija.
 • Pogosti nastopi z vabljenimi javnimi predavanji. Izpostaviti velja 3 cikle predavanj v Cankarjevem domu (Ljubljana):

            »Filozofija v človeku«, Cankarjev dom, 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2009.

            »Svetovni etos - slepilo ali realno upanje?«, Cankarjev dom, 12. 1, 26.1, 9. 2.

            2012.

            »Politika in morala«, Cankarjev dom, 14. 1., 5. 3. 2014.

 • Soorganizator in eden od programskih vodij posvetov gibanja svetovni etos Slovenija v Cankarjevem domu:

           »Svetovni etos: Globalno in lokalno«, Cankarjev dom, 12. 4. 2013.

           »Svetovni etos in celostna pedagogika«, Cankarjev dom, 21. 10. 2014.

           »Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe«, Cankarjev

           dom, 20. 10. 2015.

 • Predsednik organizacijskega odbora mednarodnega simpozija »Oseba in dobro –

           Person and Good«, Celje, 3. – 6. 11. 2005.

 • Številni nastopi v elektronskih in tiskanih medijih.
 • V času od 2008 do 2013 namestnik predstojnika Oddelka za filozofijo.
 • Od 2016 do 2018 predstojnik Oddelka za filozofijo.
 • Dolgoletni vodja katedre za ontologijo in filozofsko sistematiko (do leta 2019).

 

Izbrana bibliografija:

Monografije:

* Homo diaphoricus – Uvod v filozofsko antropologijo, Ljubljana 1999.

* Človek in narava – Osnove diaforične etike narave, Ljubljana 2000.

* Homo diaphoricus – Uvod v filozofsko antropologijo, druga, predelana izdaja, Ljubljana 2004.

* Antropoetika – Etična dekonstrukcija simbolnega, Ljubljana, 2005.

* Ethica, quo vadis? – Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture,   Ljubljana, 2010.

* Natürliche Verantwortung – Beiträge zur integrativen Bioethik (soavtorstvo z: Walter Schweidler), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2014.

* Človek svet in etos; Študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, Ljubljana 2015.

* Svetovni etos – Globalno in lokalno (souredništvo z: Marko Pavliha), Grosuplje 2013.

* Svetovni etos in celostna pedagogika (souredništvo z: Marko Pavliha), Radovljica 2014.

Poleg tega številne objave v domačih in tujih znanstvenih revijah.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani