Kontakt

+386 1 2411 213
martin.germ@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Četrtek od 9:00 do 10:00. Govorilne ure potekajo po predhodni najavi.

Kabinet

333

Oddelek za umetnostno zgodovino

prof. dr. Martin Germ

 

Tine (Martin) Germ, rojen 30. marca 1967 v Mariboru, je študiral umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1993, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1997. Postdoktorsko študijsko izpopolnjevanje je nadaljeval na Dunaju (Österreichische Akademie der Wissenschaften), v Münchnu (Zentralinstitut für Kunstgeschichte) in v Londonu (Architectural Association School of Arhitecture). Od leta 1995 je zaposlen na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava evropsko umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka ter ikonografijo in ikonologijo. Aktivno sodeluje v razvoju umetnostnozgodovinske stroke, delovanju oddelka za Umetnostno zgodovino, Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno področje:

• ikonologija
• evropska umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka
Ožje področje raziskav so predvsem humanistične teme v umetnosti poznega srednjega in zgodnjega novega veka, vpliv renesančnega neoplatonizma na likovno umetnost, ikonografija krščanskega naravoslovja (zlasti ikonografija živali), renesančna in baročna emblematika ter v povezavi s tem ikonografske prvine v grafiki in knjižni ilustraciji.
 

Pomembnejše objave:

Samostojne knjižne objave:
• Nikolaj Kuzanski in renesančna umetnost: Ikonološke študije, Ljubljana, Tretji dan, 1999, 151 str.
• Ikonološke študije, (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, 1), Ljubljana, KUD Logos, 2002, 250 str.
• Simbolika cvetja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002, 119 str. (tudi v hrvaškem prevodu: Simbolika cvjeća, Zagreb, Mozaik knjiga, 2002
• Simbolika števil, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2003, 111 str. (tudi v hrvaškem prevodu: Simbolika brojeva, Zagreb, Mozaik knjiga, 2004
• Simbolika živali, Ljubljana, Založba Modrijan, 2006, 240 str.
• Podoba in pomen v likovni umetnosti. Osnove ikonografije, Maribor, Založba Pivec, 2006, 115 str.
• Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira: Valvasorjevo Prizorišče človeške smrti v evropskem kontekstu, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 176 str.
 

Univerzitetni učbeniki:
• Uvod v ikonografijo, Ljubljana, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, 2008, 177 str.
• Evropska umetnost poznega srednjega veka: Gotska arhitektura in kiparstvo, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 289 str.
• Evropska umetnost poznega srednjega veka: Gotsko slikarstvo, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 227 str.
• Staronizozemsko slikarstvo: Od Jana van Eycka do Hieronymusa Boscha, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 186 str.
• Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : Arhitektura in kiparstvo. Nova dopolnjena izdaja, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, 251 str.
 

Znanstveni članki:
• Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus, Uměni /Art (Praga) 1, XLIX/2001, str. 11-18
• Les onze anges du Diptyque Wilton et le symbolisme médiéval des nombres, Revue de l'Art (Paris), 140/2003-2, str. 13-17
• Dubrovniški Veliki vodnjak in vprašanje njegove prvotne podobe, Acta historiae artis Slovenica, 9/2004, str. 21-30
• Leonardo´s Vitruvian Man, Renaissance Humanism, and Nicholas of Cusa. Umění/Art (Praga), 2, LV/2007, str. 102-107
• Christology of Nicholas of Cusa and Christological Iconography in Self-portraits of Albrecht Dürer. IKON Journal of Iconographic Studies, 1/2008, str. 179-198
• Dalí's Metamorphosis of Narcissus: a break with the classical tradition or Ovid's story retold in an ingenious way? La Metamorfosis de Narciso de Dalí : una ruptura con la tradición clásica o una reinterpretación ingeniosa del relato de Ovidio. Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, 43/2012, str. 133-144
• Archetypa studiaque von Jacob Hoefnagel: Vorlage für Tier- und Pflanzenabbildungen in den dekorativen Bordüren von Valvasors Theatrum mortis humanae tripartitum, Barockberichte, 63/2015, str. 7-16,
• A curious collection of curious deaths in Theatrum mortis humanae tripartitum by Johann Weichard Valvasor: context, sources, invention. Ars, 48/2015, 1, str. 49-63,
• Theatrum mortis humanae tripartitum (1682) de Johann Weichard Valvasor: un livre d'emblèmes?, Stephanos, 1, 9/2015, str. 88-109
• Aesop’s Fables in Disguise: a Creative Interpretation of Gheeraerts’s Illustrations for De warachtighe fabulen der dieren in Two Early Publications by Johann Weichard Valvasor, Etudes Epistémè, 2017 Paris
 

Celotna bibliografija SICRIS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20170416112257-17839.html

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

28. 02. 2024
Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alumniteka: Zgodovina v zidovih: kako pa kaj naša skrb za kulturno dediščino?

27. 02. 2024
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

V tovarni, na protestih in v domačih kuhinjah: med industrijskim delavstvom, o spominih in izkušnjah, o telesu ter spremembah

21. 02. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študentski pedagoško-andragoški dan (šPAD) 2024

20. 02. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev zbornika Študentska sociološka misel

20. 02. - 05. 03. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoči predavanji o rimski vojski na Iberskem polotoku