Kontakt

+386 1 2411 098
otto.gerdina@fdv.uni-lj.si

Kabinet

546

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

asist. dr. Otto Gerdina

Asist. Otto Gerdina je mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, doktorski študent sociologije in direktor zavoda OPRO. Od študijskega leta 2019/20 sodeluje pri predmetu Izobraževanje starejšihna Filozofski fakulteti. Na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij se ukvarja z medijskimi reprezentacijami starosti v slovenskih časopisih kot tudi javnimi stališči povezani s starostjo, staranjem in starimi ljudmi. V okviru zavoda OPRO deluje kot urednik znanstvenih in strokovnih del s področja sociologije staranja in sodeluje pri raziskovalnih in drugih projektih zavoda, kot so denimo cikli pogovorov v Centru kulture Španski borci (2017, 2018 in 2019) ali ustanovitev mreže proti revščini EAPN Slovenija, ki imajo cilj izboljšati položaj in razumevanje starih ljudi v družbi. Rezultate  raziskovalnega dela redno predstavlja na domačih (letna srečanja SSD) ter tujih konferencah (IAGG-ER, letno srečanje ESA). Aktivno sodeluje v mednarodnih znanstvenih združenjih, kot je evropsko omrežje za zmanjševanje socialne izključenosti v starosti ROSEnet. Doslej za svoje delo prejel Svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).

2019

GERDINA, Otto. Družbena za skrb za stare. Dita : revija za življenje z diabetesom. jun. 2019, letn. 24, št. 3, str. 34, fotogr. ISSN 1318-6922. [COBISS.SI-ID 36202077]

GERDINA, Otto, TORRES, Sandra. Media representations of old age in Slovenia : what the old-age exclusion lens offers. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging. [S. l.]: European Sociological Association (ESA), 2019. https://www.conftool.pro/esa2019/index.php?page=browseSessions&form_session=1929#paperID1083. [COBISS.SI-ID 36288349]

GERDINA, Otto. Medijske reprezentacije socialne izključenosti v starosti v časovni perspektivi. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 134-137. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 36430429]

ŠVAB, Alenka, GERDINA, Otto, et al. Odrinjena stara ogledala : medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36231005]

GERDINA, Otto. On and off the media agenda : how old-age exclusion is discussed in Slovenia? : presentation at the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, Gothenburg, 23rd - 25th May 2019. [COBISS.SI-ID 36162653]

GERDINA, Otto. Stari in enaki? : depresija in žalost še nista senilnost. Dita : revija za življenje z diabetesom. apr. 2019, letn. 24, št. 2, str. 29, fotogr. ISSN 1318-6922. [COBISS.SI-ID 36118877]

GERDINA, Otto, JOGAN, Maca, ŠVAB, Vesna, OŠLAJ, Borut, CICO, Sandra, ARNŠEK, Tatjana. Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019. 113 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]

 


2018

BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost.1, Stališče zunanjosti. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 322 str. ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]


2017

TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. 1. elektronska izd. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2017. ISBN 978-961-94287-1-9. https://www.biblos.si/isbn/9789619428719. [COBISS.SI-ID 293329664]

TORNSTAM, Lars, GERDINA, Otto (urednik, avtor dodatnega besedila). Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. 194 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 291750144]

GERDINA, Otto. Infantilizacija kot način podrejenja starih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 20. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35212637]

GERDINA, Otto. Moški : spregledane žrtve partnerskega nasilja v kasnejših letih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35208285]

GERDINA, Otto. Partnersko nasilje med starimi : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2017. 127 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_gerdina-otto.pdf. [COBISS.SI-ID 35069789]
nagrada: Prešernova nagrada UL, 2017

 

PETROVČIČ, Andraž, KAVČIČ, Matic, ŠETINC, Mojca, MRZEL, Maja, GERDINA, Otto, TUŠ, Anja, DOLNIČAR, Vesna. Poročilo o rezultatih intervencijske pilotne raziskave E-oskrba - pomoč na daljavo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2017. [114] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745693]

GERDINA, Otto. Strgane nogavice, pa kaj?. V: GERDINA, Otto (ur.), TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. Str. 180-192. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 35334749]

 


2016

GERDINA, Otto, NOVAK, Jure. Fakultete za družbene vede danes in jutri : kakovost univerzitetnega izobraževanja v družboslovju z vidika študentov in študentk sociologije. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. Str. 225-242. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-781-8. [COBISS.SI-ID 34065757]

GERDINA, Otto. Teorija o gerotranscendenci : predstavitev alternativnega pogleda na starost in njegovih implikacij. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016. Str. 19. ISBN 978-961-90202-7-2. [COBISS.SI-ID 35208029]

 


2015

GERDINA, Otto, DOLNIČAR, Vesna. Co-creation sessions with elderly in Slovenia : report. Ljubljana: [Faculty of Social Sciences], 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745949]

GERDINA, Otto. Perpetuum Iuvenile. Razpotja : revija humanistov Goriške. pom. 2015, letn. 6, št. 19, str. 4-7, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 286281216]

GERDINA, Otto. Sebastijan Pregelj: Kronika pozabljanja : Založba Goga, 2014; 184 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2015/2016, letn. 6, št. 22, str. 60-61. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 21330482]

GERDINA, Otto. Socialni imaginariji in poskus ocene realne moči stare populacije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2015. 52 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gerdina-otto.pdf. [COBISS.SI-ID 33602909]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu