Zgodovina glasbe 1B D

Zgodovina glasbe 1B D

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

1. Glasba na prehodu iz 16. v 17. stoletje
- Nove glasbene zamisli na prehodu 16. v 17. stol.: monodija in stile recitativo, concerto.
- Začetki opere.
- Claudio Monteverdi.

2. Glasba 17. stoletja
- Pogled na glasbo v 17. stoletju.
- Italijanska glasba 17. stoletja: dramma per musica, zgodnji oratorij, nastanek in razvoj kantate, instrumentalna glasba, zgodnji instrumentalni koncert.
- Nemška glasba v 17. stoletju: koralni žanri, orgelska glasba.
- Heinrich Schütz.
- Francoska glasba 17. stoletja in tragédie lyrique.
- Jean Baptiste Lully.
- Angleška glasba 17. stoletja.
- Henry Purcell.

3. Glasba prve polovice 18. stoletja:
- Opera seria v prvi polovici 18. stoletja.
- Georg Friederich Händel.
- Italijanska instrumentalna glasba v prvi polovici 18. stoletja.
- Vivaldijev koncert.
- Francoska glasba v prvi polovici 18. stoletja.
- Nemška glasba v prvi polovici 18. stoletja.
- Johann Sebastian Bach.

4. Glasba v sredini 18. stoletja:
- Razsvetljenski pogledi na glasbo.
- Komična opera.
- Instrumentalna glasba v sredini 18. stoletja.

Del vaj (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo udeležbo na strokovni ekskurziji in obisk koncertov in priprava poročil.