Zgodovina ruskega jezika

Zgodovina ruskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Poglavitni problemski sklopi in vsebine:
- zunanja in notranja zgodovina jezika, problemi definicije knjižnega jezika za starejša obdobja
- periodizacija zgodovine ruskega jezika
- fonetične in morfološke značilnosti vzhodnoslovanskih jezikov proti ostalim slovanskim jezikom
- začetki pisnih spomenikov v zvezi s pokristjanjenjem Kijevske Rusije, različni tipi pisnih spomenikov
- različni pogledi na način jezikovnega sožitja cerkvene slovanščine in vzhodne slovanščine
- oris jezikovnega razvoja od 11. do konca 17. st.
- razhod vzhodnoslovanske jezikovne skupnosti v 14. st.
- interpretacija odlomkov besedil iz starejših obdobij: Ostromirov evangelij, Ruska pravda, Slovo o polku Igoreve, letopisi, novgorodska pisma na brezovem lubju, pisma Ivana Groznega, dela iz 17. st. itd.