Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – V okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo) obravnavamo jezik časopisa. Posebno pozornost namenjamo jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficial'no-delovoj stil'» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek naštevnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.

Slovnični priročniki:
?.?. ?????????: ?????????? ???????? ????? ? ??????e???? ? ????e???????. M?????????. ?????-?e?e????? “????????”, 2000, 65-66.
?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????: ??-?????? - ??? ??????! (??????? ?? ?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????). ??????: ??????? ??????????????? ?????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1995, str.9-10, 226-233.
?. ?. ????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????????: ??????? ??????? ?? ??????? ?????????? (??? ??????????? ????????). ?????????????? ????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1997. str.46-57.
Učbeniki:
?.?. ?e??????, E.?. M?????e???, ?.?. ????????, ?.?. ?????e???: ? ???e??? ????? .... M?????, “??????? ????. ?????”, 2000, str.9-35.
?. ?. ????????‚ ?. ?. ???????: ?????? ???????????? ???????????????. M????? 1988, str. 1- 92
Slovarji:
?. ?. ???????, ..: ???????-?????????? ?? ???????? ?????. ??????: «???????» 1995.
?. ?. ??????: ??????? ????? ??????????? ???? (? ?????????, ??????????? ? ???????????). ???????????? ??????????? ???????????? 1995.
?. ?. ????????: ??????? ??????????? ??????? ?????????? ? ???????????. ????? – ??????: ???????? – ??????? 1995.
?. ?. ???????, ?. ?. ?????????: ??????? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????. ??????: «??????? ????»1978.
?.?. ???????: ?????????? ?????????-??????? ?????????????? ???????? ?????. ??????: «??????? ????» 1979.
Časopisi, revije («??????????? ??????», «?????????? ???????», «????????? ? ?????», Delo, Dnevnik idr.), internet (http:// www.polit.ru/, http:// www.rambler.ru …).