Kontakt

+386 1 2411 552
manca.vinazza@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: ponedeljek od 10.30 do 12.00.
Letni semester: sreda od 10.30 do 12.00.
Zaželena predhodna najava na manca.vinazza@ff.uni-lj.si.

Kabinet

222

Pot napredka ni ne hitra ne lahka (Marie Curie).

doc. dr. Manca Vinazza
Oddelek za arheologijo

doc. dr. Manca Vinazza

Na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 2011 na temo Prazgodovinski Štanjel - izkopavanja 2010. Leta 2013 sem na oddelku prvič sodelovala na HERA projektu ENTRANS ter nato na INTERREG projektu Iron Age Danube. Sodelovala sem na številnih arheoloških raziskavah, tako doma kot na tujem. Med zanimivejšimi naj izpostavim grobnico Harwe v Egiptu, bronastodobno kolišče Lavagnone ob Gardskem jezeru, bronastodobno naselbino in grobišče Monkodonja in Mušego v Istri na Hrvaškem. Med domačimi pa langobardsko grobišče v Solkanu, rimsko podeželsko vilo v Bukovici, prazgodovinska gradišča Štanjel na Krasu, Tabor pri Vrabčah, Poštela pri Mariboru, Novine pri Šentilju, Cvinger pri Dolenjskih Toplicah, Čreta pri Slivnici ter prazgodovinska grobišča Habakuk pod Poštelo pri Mariboru ter Pivola pri Mariboru.

Leta 2021 sem na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala na temo Lončarstvo pozne bronaste in starejše železne dobe v zahodni Sloveniji. 

Moje ožje interesno področje je analiza keramičnega gradiva, tako s kronološkega, tipološkega ter predvsem funkcionalnega vidika. Delujem tudi na področju eksperimentalne arheologije in keramične petrografije. Tematsko pokrivam predvsem tehnologijo keramike bronaste in železne dobe na Krasu. Za področje keramične petrografije sem se dodatno izobraževala na University College of London in University of Cambridge (McDonald Institute for Archaeological Research).

Od leta 2018  na Oddelku za arheologijo vodim vaje pri predmetih Arheološka metodologija I/1, I/2, I/3 in Arheološka metodologija 4 (keramologija) II/2, kjer sem tudi vodja Materialno analitskega laboratorija. 

VINAZZA, Manca. Pozabljeno starejšeželeznodobno grobišče iz Tupelč na Krasu? = Forgotten Early Iron Age cemetery from Tupelče in the Kras region?. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018, str. 381-388, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 67442018]

VINAZZA, Manca. Silosi - posebne keramične oblike : prispevek k poznavanju gospodinjstev v starejši železni dobi na Krasu = Silos - special ceramic forms : contribution to the knowledge of the Early Iron households in the Karst region. Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2016, št. 33, str. 7-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 64689762]

VINAZZA, Manca. Prazgodovinska keramika z gradišča Volčji Grad - Debela griža. V: Volčji grad. Komen: Občina. 2012, str. 39-57, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 56033634]

VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras. 2018, str. 103-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 66610786]

FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Štanjel. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije. 2014, str. 595-602, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8940128]

MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije = Integrated non-invasive research and ground truthing : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2015, 32, str. 37-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 60608098

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia : a comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. V: CIVIDINI, Tiziana (ur.), TASCA, Giovanni (ur.). Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica : atti del Convegno Internazionale = The funerary in Friuli and surrounding regions between Iron Age and Late Antiquity : proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, (BAR International series, ISSN 0143-3067, 2795). Oxford: BAR Publishing. 2016, str. 41-62, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9223008]

ZUPANČIČ, Domen (avtor, fotograf, ilustrator), VINAZZA, Manca (avtor, ilustrator). Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 691-702, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/38310. [COBISS.SI-ID 3238020

Urednik

ČREŠNAR, Matija (urednik), VINAZZA, Manca (urednik). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 410 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-06-0078-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 295392512]

ČREŠNAR, Matija (urednik), MELE, Marko (urednik), PEITLER, Karl (urednik), VINAZZA, Manca (urednik). Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6). Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 436 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-902095-69-5. [COBISS.SI-ID 21378056]

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu