Govorilne ure

četrtek: 15.30-16.20 oz. po dogovoru v Centru za tajvanske študije (nasproti oddelčne knjižnice)

Kabinet

R11BI

Oddelek za azijske študije

doc. dr. Saša Istenič Kotar

Dr. Saša Istenič Kotar je docentka za področje sinologije Univerze v Ljubljani. Svoje pedagoško in raziskovalno delo opravlja na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete, kjer je zaposlena od leta 2009. Je ustanoviteljica in vodja Centra za tajvanske študije, urednica spletnih Novic Tajvana ter ena izmed idejnih snovalcev Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL). V tujini je kot študentka in raziskovalka preživela sedem let, in sicer na Kitajskem, Japonskem, Tajvanu in Veliki Britaniji. Z odliko je opravila magisterij kitajskih študij Univerze v Leedsu, za svojo doktorsko disertacijo pa je prejela prestižno nagrado Nacionalne univerze Sun Yat-Sen (NSYSU) na Tajvanu. V ospredju njenega raziskovanja so tajvanske študije, še zlasti zunanjepolitični odnosi Tajvana in Kitajske z državami Evrope, ZDA in Vzhodne Azije. Je članica uredniškega odbora International Journal of Taiwan Studies (IJTS) ter članica svetovalnega odbora Evropskega raziskovalnega centra za sodobni Tajvan (ERCCT).

Istenič S., Pejič N. and Šabič Z.: "The Past is Important but the Future Matters — China And The Post-Yugoslav States." In: S. Keil, B. Stahl (eds.), A New Eastern Question? Great Powers and the Post-Yugoslav States. Stuttgart: Ibidem, 2022,  str.: 167-198.

Tajvan : biser v neizprosni geopolitični realnosti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 124 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-06-0422-8. [COBISS.SI-ID 48652035]

Vzhodna Azija : ključni varnostno-politični izzivi. V: BEKEŠ, Andrej (ur.), ROŠKER, Jana S. (ur.), ŠABIČ, Zlatko (ur.). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji : zbornik EARL, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900). 1. izd. Ljubljana: ZIFF. 2019, str. 409-425. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/181/277/4698-1. [COBISS.SI-ID 36508253]

New directions in Taiwan's foreign policy. V: SULLIVAN, Jonathan (ur.). A new era in democratic Taiwan : trajectories and turning points in politics and cross-strait relations, (Routledge research on Taiwan series, 26). London; New York: Routledge. 2018, str. 156-176. [COBISS.SI-ID 67505506]

The 16+1 cooperation platform : developments, prospects and concerns. Paris: Maison de la Recherche de l'Inalco, 2017. [COBISS.SI-ID 67650402]

Vzhodna Azija : prizorišče kompleksnih varnostnih dilem. V: CULIBERG, Luka (ur.), PETROVČIČ, Mateja (ur.). Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: ZIFF. 2016, str.261-276. [COBISS.SI-ID 62140514]

Poročanje o sporu glede otočja Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku v izbranih slovenskih medijih. V: VISOČNIK, Nataša (ur.). New insights into Japanese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 1). 1st ed. Ljubljana: ZIFF. 2015, vol. 3 (19), issue 1, str. 263-280. [COBISS.SI-ID 58208354]

Tajvan-Kitajska : gordijski vozel ostaja zavezan. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 258, str. 189-197. [COBISS.SI-ID 56775010]

Special edition on Taiwan, (Asian and African studies, vol. 15, issue 2). 1st ed. Ljubljana: ZIFF, 2011. VIII, 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 257988864]

Opportunities, obstacles and challenges for mainland China and Taiwan in adopting CBMS in the military/security domain. Chinese (Taiwan) yearbook of international law and affairs, ISSN 0731-0854, 2011, vol. 27: 2009, str. 1-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 48185698]

Taiwan's diplomacy : former Yugoslavia and its successor states. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 245 str., ilustr. ISBN 978-3-639-15637-9. [COBISS.SI-ID 41116258]

Slovenia on the global stage : role in the Taiwan strait conflict? Issues and studies - Institute of International Relations, ISSN 1013-2511, 2008, vol. 44, no. 4, str. 129-166. [COBISS.SI-ID 41130594], [JCR, SNIP, WoS]

The EU's endeavors to achieve a discernible political and security role in Asia in the framework of ASEM : the Taiwan issue. Issues and studies - Institute of International Relations, ISSN 1013-2511, 2007, vol. 43, no. 3, str. 53-96. [COBISS.SI-ID 41131106], [JCR, SNIP]

Center za tajvanske študije: https://www.tajvan.si/

Novice Tajvana: https://novice.tajvan.si/

EARL, Tajvanski oddelek: https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/earl/tajvanski-oddelek 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu