Kontakt

01 241 1344
jan.cernetic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po dogovoru - v živo ali po Zoomu.
Prosim za predhodno najavo po e-pošti.

Nach Vereinbarung - live oder über Zoom.
Bitte melden Sie sich vorher per E-Mail an.

Kabinet

317

»Die Sache ist sehr einfach,« sagte Goethe. »Um Prosa zu schreiben, muß man etwas zu sagen haben; wer aber nichts zu sagen hat, der kann doch Verse und Reime machen, wo denn ein Wort das andere gibt und zuletzt etwas herauskommt, das zwar nichts ist, aber doch aussieht, als wäre es was.« Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe

asist. Jan Černetič
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

asist. Jan Černetič

Izobrazba:

 • Gimnazija Poljane, klasična smer 
 • 2017–2022 študij slovenistike in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (dekanjina nagrada in nagrada MSS za mag. delo na slovenistiki),
 • izpopolnjevanje kot DAAD-štipendist na poletnem jez. tečaju na HU Berlin

Trenutno piše doktorat iz didaktike tujih jezikov, vzporedno pa študira psihoterapijo na SFU Ljubljana. 

Delovne izkušnje:

 • vodenje strokovnih tečajev nemščine za študente farmacije in strojništva (2018–danes)
 • snemanje tečajev slovenščine za JA in priprava učnega gradiva na spletu (2021)
 • nadomeščanje nemščine na Gimnaziji Ledina (2022)
 • pedagoški mentor študentom pri projektu Ekokritika v vrtcu in prvi triadi OŠ (nov. 2022–jan. 2023)
 • asistent za didaktiko nemščine na FF UNI LJ (2022–danes)

Raziskovalno delo: didaktika tujih jezikov, učbeniki, sodobne besedilne vrste, jezik spleta in oglasov, psiholingvistika 

 • 2016 Literarni pogled na pesmi Franca Kriegla. V: Franc Kriegl: Na straži. Kobarid: Kobariški muzej.
 • 2016 Pravopisni priročnik z vajami. Ljubljana: Samozaložba.
 • 2016 Oblikoslovni priročnik z vajami. Ljubljana: Samozaložba.
 • 2018 Slovenski jezik v okrnjeni rabi. Večer Koroška, št. 70, str. 26–27.
 • 2020 Jezik in stil oglaševalskih veleplakatov. Diplomsko delo. Ljubljana: FF.
 • 2021 Ko v igro stopi Bog. Življenjska zgodba. Prevedel: Jan Černetič. Celje: Samozaložba R. Špiler.
 • 2022 Jezikovnostilna analiza samopredstavitvenih besedil mladih na zmenkarskem portalu Tinder. Magistrsko delo (mentorica: red. prof. dr. Mojca Smolej). Ljubljana: FF.
 • 2022 Didaktische Analyse von Liederbehandlungen in slowenischen DaF-Lehrwerken für Gymnasium. Magistrsko delo (mentorica: doc. dr. Andreja Retelj). Ljubljana: FF.
 • 2022 Interaktivna obravnava Levstikovega Popotovanja od Litije do Čateža v gimnaziji. Slovenščina v šoli, let. 25, št. 2.
 • 2022 Deutsch gesund. Deutsch für Pharmaziestudierende. Ljubljana: Jezikovna Akademija.
 • 2022 Phraseme in Edward van de Vendels Lieb sein, Superguppy! (soavt. Popovič, Urška; Žekar, Kim) V: Skozi oči frazeologije II: zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije (ur. Urška Valenčič Arh). Ljubljana: FF.
 • 2023 Jezik iskalcev ljubezni na zmenkarskih portalih Tinder in ona-on. Maribor: Kulturni center Maribor.
 • 2023 Diskurslinguistische Analyse von Werbeanzeigen für Sprachkurse und ihr didaktisches Potenzial zum Gebrauch im DaF-Unterricht (soavt. Polajnar Lenarčič, Janja). V: Forschungsgegenstände und ihre Verwendungsfelder. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen (ur. Magdalena Thien). 
 • 2023 Sprache der (deutschen) Jugendlichen in Selbstdarstellungstexten auf Tinder (prispevek na lingvistični konferenci v Wroclawu).  

Nastopi v medijih: 

ARS Jezikovni pogovori - intervju o jeziku spletnih zmenkarskih portalov

VAL 202 Jezikanje - o priliki, romanu in gazeli

Večer - intervju o jeziku na Tindru

RTV SLO - komentar v oddaji o ljubezni na spletu

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?

05. 10. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev knjige: »Vsakdo mora imeti priliko, da udejstvi vse svoje telesne in duševne moči.« Milko Brezigar in prvi slovenski program narodnega gospodarstva