Kontakt

+386 1 2411 006
saso.jerse@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

po dogovoru

Kabinet

113

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Izobrazba

2004: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

1999: MA in Central European History (Central European University, Budimpešta)

1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska kariera

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

2015: izredni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2010: docent za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2004: venia legendi za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka 

1998–2004: mladi raziskovalec 

Daljša gostovanja v tujini

2009–2010: Univerza v Gradcu

2004–2005: Univerza v Bonnu

Raziskovalno in strokovno delo

2010–: član razikovalne skupine Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte der Habsburger Monarchie (Univerza na Dunaju, Inštitut za zgodovino)

2004–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Član Slovenske matice

Član dunajskega Inštituta za proučevanje zgodovine zgodnjega novega veka (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)

 

Raziskovalna področja

Politična in pravna zgodovina dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovina reformacije in protestantizma; zgodovina političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovina historične misli; spominske študije.

 


 

Pomembne objave

 

Jerše, Sašo, 2023. Angelus novus - O sedanji preteklosti. Prihodnosti. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. (tudi kot e-knjiga: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/440)

Jerše, Sašo, 2022. Sociodiceja predmoderne. Ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. Ljubljana: Slovenska matica.

Jerše, Sašo, ur. 2017. Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Ljubljana: Slovenska matica, ZRC SAZU, Posavski muzej Brežice.

Jerše, Sašo. 2017. »Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav.« Zgodovinski časopis 71, št. 1–2: 246–267. 

Jerše, Sašo. 2016. Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, ur. Brigitte Mazohl, Bd. 110. Wien, Weimar, Köln: Boehlau Verlag.

Jerše, Sašo. 2013. »Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die ‚imaginaires politiques‘ Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts.« Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 121: 352–373.

Jerše, Sašo. 2009. Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica.

 

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

28. 02. 2024
Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alumniteka: Zgodovina v zidovih: kako pa kaj naša skrb za kulturno dediščino?

27. 02. 2024
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

V tovarni, na protestih in v domačih kuhinjah: med industrijskim delavstvom, o spominih in izkušnjah, o telesu ter spremembah

21. 02. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študentski pedagoško-andragoški dan (šPAD) 2024

20. 02. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev zbornika Študentska sociološka misel

20. 02. - 05. 03. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoči predavanji o rimski vojski na Iberskem polotoku