25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Gašper Ilc

25. 09. 2023 | 11:45, 302
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

L1 Dialect Influence on L2 English Pronunciation: The Cases of Maribor and Ljubljana

Matija Škofljanec, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Andrej Stopar

26. 09. 2023 | 09:30, spletna povezava
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Contrastive analysis of lexical collocations of type verb + noun

Kristina Kotnik, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Andrej Stopar