21. 09. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za slovenistiko

Nemški in slovenski naturalizem ter problem evgenike

Nina Glavan, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

20. 09. 2021 | 11:00, Kabinet 214
Oddelek za slovenistiko

Slovenščina na visokošolskih ustanovah v špansko in portugalsko govorečem svetu

Urša Indihar, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

21. 09. 2021 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Jezikovno svetovanje na Slovenskem: primerjava jezikovnih svetovalnic v različnih medijih

Nina Šulc, Slovenistika - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Nataša Jakop