22. 09. 2021 | 09:40, .. zoom povezava ..
Oddelek za slavistiko

Upodobitev delavcev v dramskih besedilih Gorana Ferčca in Vinka Möderndorferja

Klara Drnovšek Solina, Južnoslovanski študiji - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

20. 09. 2021 | 09:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Izbrani medmeti in njihova stavčnočlenska vloga v češčini in slovenščini

Nika Krmelj, Češki jezik in književnost - 1.stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Petra Stankovska

27. 09. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slavistiko

Formalno-pravni status moliškohrvaške skupnosti danes

Elija Zavadlav, Južnoslovanski študiji - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži