05. 12. 2023 | 10:30, Kabinet 214
Oddelek za slovenistiko

Dostopnost gradiv za učenje slovenščine kot neprvega jezika v Knjižnici Bežigrad in povpraševanje po njih

Ajda Holy Perčič, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

14. 12. 2023 | 13:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Radikalno izobraževanje odraslih v družbenih gibanjih

Milica Beka, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Samaluk

15. 12. 2023 | 15:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

Napetosti v konceptih in praksah kakovosti v visokem šolstvu

Jernej Širok, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: prof. dr. Rastko Močnik