28. 03. 2023 | 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Cerkev in država v Gileadu: verske in politične prvine v prevodih romanov The Handmaid’s Tale in The Testaments (Margaret Atwood)

Iva Županc, Prevajanje - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Marija Zlatnar Moe

29. 03. 2023 | 11:30, 209C
Oddelek za slavistiko

Metodološki pristopi k preučevanju bilingvizma v poljskem in hrvaškem jezikoslovju

Mara Muhič, Polonistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska

29. 03. 2023 | 11:30, 209C
Oddelek za slavistiko

Metodološki pristopi k preučevanju bilingvizma v poljskem in hrvaškem jezikoslovju

Mara Muhič, Južnoslovanski študiji - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Tatjana Balažic Bulc

29. 03. 2023 | 13:30, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Možnosti uveljavljanja notranje učne diferenciacije in načela individualizacije pri pouku angleškega jezika v osnovni šoli

Bogdana Oblak, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc

29. 03. 2023 | 13:30, Kabinet 420B
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Možnosti uveljavljanja notranje učne diferenciacije in načela individualizacije pri pouku angleškega jezika v osnovni šoli

Bogdana Oblak, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

30. 03. 2023 | 10:00, Kabinet 125/c
Oddelek za psihologijo

Odnosna kompetenca pri šolskih svetovalnih delavcih

Ema Kmetič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Sonja Pečjak

30. 03. 2023 | 11:00, Kabinet 30 - tajništvo

SLOVENSKA GEOGRAFSKA IMENA V ANGLEŠKIH PREVODIH SLOVENSKIH TURISTIČNIH BESEDIL

Ajda Diaci, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Donald Francis Reindl

31. 03. 2023 | 10:00, Kabinet 432/b

Svobodna volja v Bhagavadgiti in filozofski tradiciji sankhje ter sodobnih raziskavah v nevroznanosti

Neža Juvan, Filozofija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Nina Petek, prof. dr. Olga Markič

31. 03. 2023 | 10:30, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Povezava med tradicionalnimi moškimi spolnimi normami in odnosom do uživanja mesa

Erika Škerlj, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

03. 04. 2023 | 13:30, 019
Oddelek za geografijo

Značilnosti mestnega toplotnega otoka pozimi v Mestni občini Ljubljana

Luka Suhadolnik, Geografija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

04. 04. 2023 | 13:00, 233
Oddelek za umetnostno zgodovino

Ljubljansko društvo Kazina in združenja za likovno umetnost na Kranjskem med leti 1848 in 1918

Miha Valant, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Umetnostna zgodovina

Mentor: izr. prof. dr. Beti Žerovc

05. 04. 2023 | 13:00, Modra soba
Oddelek za filozofijo

Jungova podoba boga med simbolnim in predsimbolnim

Matjaž Regovec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija

Mentor: prof. dr. Borut Ošlaj, zasl. prof. dr. Janek Musek

06. 04. 2023 | 12:00, 410
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih

Klara Hudournik, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

06. 04. 2023 | 12:00, 410
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih

Klara Hudournik, Andragogika 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nives Ličen

06. 04. 2023 | 13:40, Kabinet 30 - tajništvo

Primerjava prenovljenih prevodov Pike Nogavičke v slovenščini

Katarina Kristan, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn