01. 06. 2022 | 13:00, Kabinet 431/b
Oddelek za filozofijo

VPRAŠANJE ZASEBNOSTI V ČASU INFORMACIJSKE REVOLUCIJE

Nina Bevk, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Olga Markič

07. 06. 2022 | 10:00, Sejna soba Zavetiška AR
Oddelek za arheologijo

Določanje pleistocenskih virov prehrane z različnimi modernimi analizami

Ines Nabernik Bošnjak, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Simona Petru

23. 06. 2022 | 09:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Mnenje študentov o storitvah Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Mark Munda, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh