26. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Bit v tesnobi: Eksistencialno-ontološka analiza izkustva tesnobe

Ana Dragić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

27. 06. 2024 | 12:00
Oddelek za filozofijo

Avtobiografija v feminizmu, literaturi in filozofiji

Izabella Rajh, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

27. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Biologika živega: Dve dialektiki življenja skozi Francisca Varelo in Hansa Jonasa

Jakob Radmilovič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

28. 06. 2024 | 15:00, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Temeljni koncepti Aristotelove zoologije ter položaj človeka v njej

Javier Martin, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Jan Ciglenečki

02. 07. 2024 | 13:30, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Sinezij iz Kirene: sanje kot pot duše do najpopolnejšega pogleda na resničnost

Maja Pongrac, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Jan Ciglenečki

02. 07. 2024 | 14:15, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Kontemplativne prakse in soočenje z demoni v Atanazijevem spisu Vita Antonii

Aljaž Primožič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Jan Ciglenečki

02. 07. 2024 | 15:00, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Platon in Aristotel o prijateljstvu

Gal Pavliha, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Franc Zore

05. 07. 2024 | 10:30, 410
Oddelek za filozofijo

Medkulturno gledališče v Sloveniji: Japonsko gledališče nō in slovenske uprizoritve njegovih iger

Maja Bizjak, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Nina Petek