24. 08. 2022 | 13:00, 102
Oddelek za psihologijo

Osebnostne lastnosti bolnikov s sindromom hipoventilacije zaradi debelosti ter obstruktivno apnejo v spanju

Maja Urbanc, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, izr. prof. dr. Robert Masten

31. 08. 2022 | 11:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Razvojni izidi ter kvaliteta življenja po neonatalni encefalopatiji, zdravljeni s hipotermijo

Manja Rančigaj Gajšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije

Mentor: red. prof. dr. Metka Derganc, zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

12. 09. 2022 | 10:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vzgojni stili staršev in stili vodenja učiteljev v odnosu do samoregulacijskega učenja pri učencih osnovne šole

Urška Žerak, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: prof. dr. Mojca Juriševič, prof. dr. Sonja Pečjak